صنایع غذایی افخم در پانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان

صنایع غذایی افخم در پانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان

 صنایع غذایی اصفهان

صنایع غذایی افخم در سال 1397در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی استان اصفهان پذیرای حضور همراهان عزیز در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان با حضور اساتید و کارشناسان صنایع غذایی افخم بوده است
تصاویر نمایشگاه را در لینک تصاویر نمایشگاه ببینید


تمام مطالب بلاگ